Bào ngư nướng dầu hào
Chỉ còn: 149.000 đ

Món ngon khác

Bào ngư nướng mỡ hành

275.000 đ
Bào ngư nướng dầu hào

149.000 đ
Hàu nướng mỡ hành

35.000 đ
Hàu Mù tạt

35.000 đ