Bắp bò
Chỉ còn: 59.000 đ

Món ngon khác

Vai Bò

59.000 đ
Thăn Bò

59.000 đ
Bò Cuộn Nấm Kim Châm

59.000 đ
Bắp bò

59.000 đ