Cải thảo
Chỉ còn: 29.000 đ

Món ngon khác

Nấm đùi gà

69.000 đ
Nấm kim châm

69.000 đ
Bầu

29.000 đ
Cải ngọt

69.000 đ