CUA TUYẾT SỐT TIÊU
Chỉ còn: 395.000 đ

Món ngon khác

Cua tuyết Cajun

549.000 đ
CUA TUYẾT RANG ME

395.000 đ
Cua Tuyết

395.000 đ
CUA TUYẾT SỐT TIÊU

395.000 đ