Hàu nướng mọi
Chỉ còn: 35.000 đ

Món ngon khác

Vẹm hấp thái

175.000 đ
Vẹm cháy tỏi

175.000 đ
Hàu nướng mọi

35.000 đ
Hàu Mù tạt

35.000 đ