Bào ngư - L
Chỉ còn: 225.000 đ

Món ngon khác

Bào ngư nướng mỡ hành

149.000 đ
Vẹm Cajun

175.000 đ
Hàu Mù tạt

35.000 đ
Bào ngư - L

225.000 đ