Vẹm cháy tỏi
Chỉ còn: 175.000 đ

Món ngon khác

Vẹm hấp sã

175.000 đ
Vẹm - L

275.000 đ
Hàu nướng mọi

35.000 đ
Bào ngư - L

225.000 đ