Vẹm cháy tỏi
Chỉ còn: 175.000 đ

Món ngon khác

Vẹm nướng mỡ hành

175.000 đ
Vẹm cháy tỏi

175.000 đ
Hàu nướng mọi

35.000 đ
Hàu nướng mỡ hành

35.000 đ