Tháp Platium
Chỉ còn: 299.000 đ

Món ngon khác

PILSNER

45.000 đ
PALE ALE

45.000 đ
IPA

55.000 đ
Tháp Platium

299.000 đ