Vẹm Cajun
Chỉ còn: 175.000 đ

Món ngon khác

Vẹm Cajun

175.000 đ
Vẹm nướng mỡ hành

175.000 đ
Vẹm - L

275.000 đ
Hàu nướng mỡ hành

35.000 đ