Vẹm cháy tỏi
Chỉ còn: 175.000 đ

Món ngon khác

Vẹm nướng mỡ hành

175.000 đ
Vẹm hấp thái

175.000 đ
Hàu nướng mỡ hành

35.000 đ
Bào ngư - L

225.000 đ