Bò Viên KL Thêm
Chỉ còn: 178.000 đ/Suất
- + /Suất

Món ngon khác

Bầu

29.000 đ
Bắp mỹ

29.000 đ
Sườn sụn bò

125.000 đ
Nấm bạch tuyết

69.000 đ