Bò Viên KL Thêm
Chỉ còn: 178.000 đ/Suất
- + /Suất

Món ngon khác

Ngọc kê trứng non

178.000 đ
Đậu bắp

29.000 đ
Bầu

29.000 đ
Cải ngọt

29.000 đ