Bảo mật thông tin

 

Trong trường hợp có bất cứ yêu cầu hoặc thông báo nào về pháp lý, vui lòng gửi đến địa chỉ: skygardenbbq14022014@gmail.com

 Nếu Người Dùng gửi yêu cầu khiếu nại thông qua thư hay email, vui lòng ghi thông tin vụ khiếu nại về việc áp dụng luật liên quan đến an toàn thông tin cá nhân ở mục tiêu đề thư. Việc này sẽ giúp Chúng tôi xử lý yêu cầu của Người Dùng nhanh chóng bằng cách chuyển yêu cầu đó sang bộ phận chịu trách nhiệm của Chúng tôi để tiếp tục xử lý. Ví dụ, Người Dùng có thể thêm vào mục tiêu đề email/thư nội dung “Khiếu nại về sự riêng tư”.

Chúng tôi sẽ cố gắng để xử lí các phàn nàn hoặc khiếu nại của Người Dùng trong thời gian sớm nhất có thể.