Thành viên

QUYỀN LỢI

Bạn sẽ nhận được phần quà sinh nhật trong tháng sinh nhật của mình. Ví dụ, bạn sinh vào tháng 3 thì thời gian bạn có thể nhận quà là từ 01/03/2019 đến 31/03/2019.

2. Chỉ những thành viên có ít nhất 01 giao dịch trong vòng 12 tháng gần nhất (trước tháng sinh nhật) mới nhận được phần quà sinh nhật từ SkyGarden. Nếu chưa thỏa điều kiện nhận quà khách hàng có thể thực hiện giao dịch bổ sung và nhận quà sinh nhật sau 2 ngày với điều kiện thời điểm đó vẫn còn trong tháng sinh nhật.

3. Nếu ngày sinh của bạn là 29/02, bạn có thể nhận quà từ 01/02/2019 – 28/02/2019.

4. Vui lòng xuất trình thẻ thành viên Skygarden và CMND khi đến nhận quà. Ngày sinh trên CMND của bạn phải trùng khớp với ngày sinh và số CMND đã đăng ký tài khoản CGV. Nếu tài khoản được đăng ký với tháng sinh không chính xác hoặc tháng sinh đã qua, chương trình sẽ được áp dụng vào tháng sinh nhật của năm kế tiếp. Để thay đổi thông tin ngày sinh bạn có thể liên hệ với Skygarden qua email [email protected].

5. Thành viên mới sẽ bắt đầu được nhận quà sinh nhật sau 72 giờ kể từ ngày đăng ký thành viên & có phát sinh giao dịch trước thời điểm nhận quà 2 ngày với điều kiện thời gian nhận quà vẫn còn trong tháng sinh nhật.

3. Nếu ngày sinh của bạn là 29/02, bạn có thể nhận quà từ 01/02/2019 – 28/02/2019.

4. Vui lòng xuất trình thẻ thành viên Skygarden và CMND khi đến nhận quà. Ngày sinh trên CMND của bạn phải trùng khớp với ngày sinh và số CMND đã đăng ký tài khoản CGV. Nếu tài khoản được đăng ký với tháng sinh không chính xác hoặc tháng sinh đã qua, chương trình sẽ được áp dụng vào tháng sinh nhật của năm kế tiếp. Để thay đổi thông tin ngày sinh bạn có thể liên hệ với Skygarden qua email [email protected].

5. Thành viên mới sẽ bắt đầu được nhận quà sinh nhật sau 72 giờ kể từ ngày đăng ký thành viên & có phát sinh giao dịch trước thời điểm nhận quà 2 ngày với điều kiện thời gian nhận quà vẫn còn trong tháng sinh nhật.
3. Nếu ngày sinh của bạn là 29/02, bạn có thể nhận quà từ 01/02/2019 – 28/02/2019.

4. Vui lòng xuất trình thẻ thành viên Skygarden và CMND khi đến nhận quà. Ngày sinh trên CMND của bạn phải trùng khớp với ngày sinh và số CMND đã đăng ký tài khoản CGV. Nếu tài khoản được đăng ký với tháng sinh không chính xác hoặc tháng sinh đã qua, chương trình sẽ được áp dụng vào tháng sinh nhật của năm kế tiếp. Để thay đổi thông tin ngày sinh bạn có thể liên hệ với Skygarden qua email [email protected].