CORONA
Chỉ còn: 65.000 đ

Món ngon khác

Heineken Hà Lan - lon

36.000 đ
Heineken Hà Lan - chai

68.000 đ
Brune

95.000 đ
DUVEL

140.000 đ