Lẩu hải sản 2 người
Chỉ còn: 178.000 đ

Món ngon khác

Lẩu Pín Bò

275.000 đ
Lẩu thái 3 người

267.000 đ
Lẩu hải sản 4 người

356.000 đ
Lẩu hải sản 3 người

267.000 đ