TÔM HÙM RANG MUỐI
Chỉ còn: 495.000 đ

Món ngon khác

TÔM HÙM SỐNG CANADA

1.950.000 đ
TÔM HÙM RANG MUỐI

495.000 đ
TÔM HÙM ALASKA HẤP

395.000 đ
Tôm Hùm Sốt Tiêu

495.000 đ