TÔM HÙM RANG MUỐI
Chỉ còn: 495.000 đ

Món ngon khác

TÔM HÙM SỐNG CANADA

1.950.000 đ
CƠM CHIÊN TÔM HÙM ALASKA

495.000 đ
TÔM HÙM RANG MUỐI

495.000 đ
TÔM HÙM CHÁY TỎI

495.000 đ