Bắp mỹ
Chỉ còn: 29.000 đ

Món ngon khác

Bạch tuộc

89.000 đ
Bò Viên KL Thêm

178.000 đ
Nấm tổng hợp

69.000 đ
Bầu

29.000 đ