Cơm chiên bò trứng
Chỉ còn: 97.000 đ

Món ngon khác

Cơm Trắng

24.000 đ
Cơm chiên bò trứng

97.000 đ
Cơm chiên dương châu

97.000 đ
Cơm chiên hải sản

97.000 đ