COMBO 5799K
Chỉ còn: 5.799.000 đ

Món ngon khác

COMBO YÊU THƯƠNG

999.000 đ
COMBO 7599K

7.599.000 đ
COMBO 5799K

5.799.000 đ
Lẩu Kingpot KL 2.8K

2.800.000 đ