COMBO SƯỜN HEO
Chỉ còn: 345.000 đ

Món ngon khác

COMBO 7599K

7.599.000 đ
Kingpot Mini

990.000 đ
Lẩu Kingpot KL 2.8K

2.800.000 đ
Lẩu Kingpot KL 3.8K

3.800.000 đ