COMBO 7599K
Chỉ còn: 7.599.000 đ

Món ngon khác

COMBO YÊU THƯƠNG

999.000 đ
COMBO 5799K

5.799.000 đ
Kingpot Mini

990.000 đ
Lẩu Kingpot KL 2.8K

2.800.000 đ