Cua hoàng đế Size vừa
Chỉ còn: 4.900.000 đ/Con
- + /Con

Món ngon khác

Cua hoàng đế size nhỏ

Cua hoàng đế Size nhỏ

3.900.000 đ
Cua hoàng đế Size vừa

Cua hoàng đế Size vừa

4.900.000 đ
Cua hoàng đế size lớn

5.900.000 đ