Gỏi Thái Hải Sản
Chỉ còn: 114.000 đ

Món ngon khác

Miến Hải Sản

114.000 đ
Gỏi Thái Hải Sản

114.000 đ
Gỏi Ngó Sen

114.000 đ