Hải Sản Thêm
Chỉ còn: 89.000 đ

Món ngon khác

Bạch tuộc

89.000 đ
Bò Viên KL Thêm

178.000 đ
khoai môn thêm

29.000 đ
Sụn ức gà thêm

89.000 đ