Hàu Mù tạt
Chỉ còn: 35.000 đ

Món ngon khác

Bào ngư nướng dầu hào

149.000 đ
Vẹm nướng mỡ hành

175.000 đ
Hàu nướng mọi

35.000 đ
Bào ngư - L

225.000 đ