Bào ngư nướng mỡ hành
Chỉ còn: 275.000 đ

Món ngon khác

Vẹm Cajun

175.000 đ
Vẹm hấp thái

175.000 đ
Vẹm hấp sã

175.000 đ
Hàu nướng mỡ hành

35.000 đ