Hàu nướng phô mai
Chỉ còn: 35.000 đ

Món ngon khác

Bào ngư nướng mỡ hành

275.000 đ
Vẹm hấp thái

175.000 đ
Vẹm hấp sã

175.000 đ
Hàu nướng mọi

35.000 đ