Vẹm - L
Chỉ còn: 275.000 đ

Món ngon khác

Vẹm - L

275.000 đ
Hàu nướng mọi

35.000 đ
Hàu nướng mỡ hành

35.000 đ
Hàu Mù tạt

35.000 đ