Kim Chi Thêm
Chỉ còn: 29.000 đ

Món ngon khác

Thăn bò

118.000 đ
Bầu

29.000 đ
Sườn sụn bò

125.000 đ
Sụn ức gà thêm

89.000 đ