LANH ROT 240ml
Chỉ còn: 25.000 đ

Món ngon khác

PALE ALE

45.000 đ
LÀNH RỐT 330ML

39.000 đ
LANH ROT 240ml

25.000 đ
Tháp Platium

299.000 đ