Platium ly 330ML
Chỉ còn: 39.000 đ

Món ngon khác

PILSNER

45.000 đ
PALE ALE

45.000 đ
LÀNH RỐT 330ML

39.000 đ
Tháp Platium

299.000 đ