PILSNER
Chỉ còn: 45.000 đ

Món ngon khác

PALE ALE

45.000 đ
LANH ROT 240ml

25.000 đ
IPA

55.000 đ
Tháp Platium

299.000 đ