PILSNER
Chỉ còn: 45.000 đ

Món ngon khác

LÀNH RỐT LY ĐẾ GIÀY 1.2 lít

99.000 đ
PALE ALE

45.000 đ
LÀNH RỐT 330ML

39.000 đ
Platium ly 330ML

39.000 đ