LÀNH RỐT 330ML
Chỉ còn: 39.000 đ

Món ngon khác

PILSNER

45.000 đ
LÀNH RỐT 330ML

39.000 đ
LANH ROT 240ml

25.000 đ
Tháp Platium

299.000 đ