LÀNH RỐT 330ML
Chỉ còn: 39.000 đ

Món ngon khác

LÀNH RỐT LY ĐẾ GIÀY 1.2 lít

99.000 đ
LANH ROT 240ml

25.000 đ
IPA

55.000 đ
Tháp Platium

299.000 đ