LẨU CUA TUYẾT
Chỉ còn: 594.000 đ

Món ngon khác

Lẩu KÊ KING

395.000 đ
LẨU CUA TUYẾT

594.000 đ
Lẩu cua

395.000 đ
Lẩu hải sản 4 người

356.000 đ