Bào ngư - L
Chỉ còn: 225.000 đ

Món ngon khác

Vẹm Nướng Phô mai

175.000 đ
Hàu nướng phô mai

35.000 đ
Hàu nướng mọi

35.000 đ
Hàu Mù tạt

35.000 đ