Bào ngư - L
Chỉ còn: 225.000 đ

Món ngon khác

Bào ngư nướng dầu hào

149.000 đ
Vẹm - L

275.000 đ
Hàu nướng mọi

35.000 đ
Bào ngư - L

225.000 đ