Cua Tuyết
Chỉ còn: 395.000 đ

Món ngon khác

Cua tuyết Cajun

549.000 đ
CUA TUYẾT RANG MUỐI

395.000 đ
CUA TUYẾT RANG ME

395.000 đ
CUA TUYẾT BƠ TỎI

395.000 đ