Hàu nướng mỡ hành
Chỉ còn: 35.000 đ

Món ngon khác

Vẹm sốt bơ tỏi

175.000 đ
Vẹm nướng mỡ hành

175.000 đ
Vẹm hấp thái

175.000 đ
Vẹm - L

275.000 đ