Hàu nướng mỡ hành
Chỉ còn: 35.000 đ

Món ngon khác

Vẹm Cajun

175.000 đ
Vẹm hấp thái

175.000 đ
Hàu nướng mọi

35.000 đ
Bào ngư - L

225.000 đ