Mì trứng
Chỉ còn: 29.000 đ

Món ngon khác

Bạch tuộc

89.000 đ
Nấm tổng hợp

69.000 đ
Đậu bắp

29.000 đ
Cải ngọt

69.000 đ