Nấm tổng hợp
Chỉ còn: 69.000 đ

Món ngon khác

Ngọc kê trứng non

178.000 đ
Nấm tổng hợp

69.000 đ
Đậu bắp

29.000 đ
Đậu hũ

24.000 đ