STELLA
Chỉ còn: 95.000 đ

Món ngon khác

Heineken Hà Lan - lon

36.000 đ
HEINEKEN BOM

695.000 đ
Desperados

35.000 đ
CORONA

65.000 đ