TÔM HÙM ALASKA NƯỚNG PHÔ MAI PHÁP
Chỉ còn: 395.000 đ

Món ngon khác

TÔM CANADA NGỘP

1.090.000 đ
TÔM HÙM RANG MUỐI

495.000 đ
TÔM HÙM ALASKA NƯỚNG PHÔ MAI PHÁP

395.000 đ
LẨU TÔM HÙM ALASKA

594.000 đ