TÔM HÙM ALASKA NƯỚNG PHÔ MAI PHÁP
Chỉ còn: 395.000 đ

Món ngon khác

TÔM HÙM RANG MUỐI

495.000 đ
TÔM HÙM ALASKA XÀO BƠ TỎI

495.000 đ
TÔM HÙM ALASKA NƯỚNG PHÔ MAI PHÁP

395.000 đ
Tôm Hùm Sốt Tiêu

495.000 đ