TÔM HÙM ALASKA NƯỚNG PHÔ MAI PHÁP
Chỉ còn: 395.000 đ

Món ngon khác

TÔM HÙM SỐNG CANADA

1.950.000 đ
TÔM HÙM RANG ME

495.000 đ
LẨU TÔM HÙM ALASKA

594.000 đ
Tôm Hùm Sốt Tiêu

495.000 đ