TÔM HÙM ALASKA NƯỚNG PHÔ MAI PHÁP
Chỉ còn: 395.000 đ

Món ngon khác

TÔM HÙM ALASKA XÀO BƠ TỎI

495.000 đ
TÔM HÙM ALASKA NƯỚNG PHÔ MAI PHÁP

395.000 đ
TÔM HÙM ALASKA HẤP

395.000 đ
LẨU TÔM HÙM ALASKA

594.000 đ