TÔM HÙM ALASKA NƯỚNG PHÔ MAI PHÁP
Chỉ còn: 395.000 đ

Món ngon khác

TÔM HÙM SỐNG CANADA

1.950.000 đ
CƠM CHIÊN TÔM HÙM ALASKA

495.000 đ
TÔM HÙM ALASKA NƯỚNG PHÔ MAI PHÁP

395.000 đ
LẨU TÔM HÙM ALASKA

594.000 đ