Cua tuyết Cajun
Chỉ còn: 549.000 đ

Món ngon khác

CUA TUYẾT RANG MUỐI

395.000 đ
CUA TUYẾT RANG ME

395.000 đ
Cua Tuyết

395.000 đ
CUA TUYẾT BƠ TỎI

395.000 đ